(Mefisto Tex Merkana & Devi z Księstwa Cieszyńskiego)

ur. 20.11.2016